De Bron B.V. is een zelfstandig bureau voor Personeel en Organisatie, gevestigd te Culemborg.
Het bureau is in 1990 opgericht door Paul Westerman, die nog steeds (en met veel plezier) als directeur/ grootaandeelhouder aan het bureau verbonden is.
   
De Bron B.V. is een van de kleinste P & O-adviesbureaus in Nederland. Welgeteld één persoon staat op de pay-roll, Paul dus.      

De opdrachten die worden uitgevoerd bestrijken het gehele P & O-gebied, variërend van fusies, reorganisaties, interim-management, onderzoeksopdrachten tot het ontwikkelen van systemen van personeelsmanagement.
Hoewel de grootte van het bureau niet omgekeerd evenredig is aan die van de opdrachtgevers, mag De Bron B.V. toch een behoorlijk aantal opdrachtgevers van naam en faam tot haar klantenkring rekenen.

Waar nodig of zinvol werkt het bureau, met behoud van de eigen zelfstandigheid, samen met gerenommeerde organisatie-adviesbureaus (zoals Rijnconsult) of onderzoekers uit de universitaire wereld (bijvoorbeeld de faculteit Bedrijfskunde van de Rijks Universiteit Groningen).
Daarmee kunnen, ondanks de beperkte grootte van het bureau, ook omvangrijke opdrachten worden vervuld die specifieke expertise behoeven.