nl.support.alcoholisme - Onderlinge hulp bij alcoholproblemen. DOEL Deze nieuwsgroep is een zelfhulpgroep waar mensen met alcoholproblemen hun ervaringen kunnen delen alsmede kracht en hoop kunnen putten met betrekking tot herstel van hun alcoholisme. WELKOM Artikelen te plaatsen in deze nieuwsgroep dienen te gaan over herstel van drankproblemen en alcoholisme, over aanverwante onderwerpen relevant voor de doelgroep van de nieuwsgroep, of over de nieuwsgroep zelf. Voorbeelden van onderwerpen die in deze nieuwsgroep welkom zijn: * vragen over alcoholverslaving en het herstel daarvan; * mededelingen van bijeenkomsten over herstel van alcoholverslaving; * ervaringen naar aanleiding van het stoppen met alcoholgebruik; * verhalen van diegenen die gestopt zijn met alcoholgebruik. Iedereen mag in deze nieuwsgroep artikelen plaatsen. MISPLAATST Deze nieuwsgroep is niet de juiste plaats voor enige vorm van aansporing tot alcoholgebruik, met of zonder commercieel oogmerk. Hoewel alcoholisme vaak gepaard gaat met een andere vorm van verslaving (met name medicijnen), dient het herstel van het alcoholisme in deze groep centraal te staan en kunnen andere verslavingen slechts terloops ter sprake komen. MISBRUIK In deze nieuwsgroep mogen geen commerciŽle advertenties geplaatst worden. Evenmin mogen in deze nieuwsgroep contactadvertenties geplaatst worden, zijnde advertenties die persoonlijke relaties, seksuele contacten en dergelijke beogen. Overtredingen van deze bepaling zullen worden beschouwd en behandeld als Usenet-misbruik. Voorts gelden in deze nieuwsgroep de normale huisregels van nl.* (zoals verbod op spam en binary's) en de normale fatsoensregels. Verzoeke niet publiekelijk te reageren op artikelen die Usenet-misbruik of nieuwsgroepmisbruik vormen, zoals advertenties.